|  zpěvák   |   herec   |   hudební skladatel   |   instrumentalista   |   pedagog  |

|  mimo to se zabývám také psaním textů a scénářů  |  režií  | výtvarným uměním a návrhy kostýmů, rekvizit a nábytku  |

Hudba a divadlo mě fascinovaly od nejútlejšího dětství a díky tomu jsem jim zasvětil celý svůj život.
V LŠU jsem se naučil hrát na zobcové flétny a na hoboj, který mě pak dlouho provázel.
Ve dvanácti letech jsem dostal od pratetičky starožitné pianino a od té doby snad neminul den, kdy bych si na něj aspoň chvíli nezahrál. Zároveň jsem se začal učit také na kytaru, protože mě velmi inspirovali v té době zakázaní písničkáři – zejména Karel Kryl. S kytarou a klavírem přišly také pokusy napsat nějakou píseň vlastní, zprvu pochopitelně pokusy dosti úsměvné.

Již v patnácti jsem však začal vystupovat s kapelou jako hobojista a zpěvák a v té době jsem, bohatší o zkušenost hry v souboru, napsal i první skutečné skladby – zprvu hlavně drobná preludia pro hoboj. Ve svobodné atmosféře doby po změně režimu jsem s touto kapelou projel řadu míst v Čechách i v Evropě – hlavně v Německu, ve Francii a v Itálii. Často jsme hráli i na ulici a to byla velmi dobrá škola, která mi přinesla mnoho neocenitelných zkušeností do mého dalšího muzikantského života. Ověřil jsem si, jak lidé reagují na nejrůznější způsoby projevu a naučil jsem se bojovat s trémou. Také jsem začal poměrně dost zpívat a měl jsem úspěch. Po ukončení gymnázia jsem byl proto všemi povzbuzován, abych se věnoval právě zpěvu a tak jsem nastoupil v roce 1993 na Pražskou konzervatoř a zároveň založil vlastní hudební skupinu Cormalen, která fungovala téměř 12 let a pro kterou jsem napsal kolem stovky skladeb. Během mnoha veřejných vystoupení se mi potvrdilo, že moje hudba se může líbit a že skládání má smysl. Velký vliv na mě měli také spolužáci skladatelé, díky nimž jsem se seznámil s Angelo Michajlovem, který v té době vyučoval na konzervatoři skladbu. Přihlásil jsem se tedy na zkoušky na skladbu a začal studovat dva obory zároveň. Chrlil jsem tehdy jednu kompozici za druhou, jeden text za druhým, ale zároveň jsem si začal uvědomovat, jak obtížné skladatelské řemeslo je. Jako zpěvák jsem se celkem bez problémů uživil, ale prodat byť jen jedinou skladbičku se ukázalo překvapivě obtížné. Začal jsem tedy psát hlavně sám pro sebe a pro svou kapelu. Po jejím rozpadu v roce 2005 jsem pokračoval v této práci se skupinou Jagabab, se kterou hraji dodnes a jsem jejím kapelníkem. Zabýváme se středověkou a renesanční hudbou, folklórem a samozřejmě také vlastní tvorbou.

V roce 2000 jsem poprvé nastoupil jako sólový zpěvák do muzikálu (do Johanky z Arku, která se kromě dvou tříletých přestávek hraje dodnes). Od té doby jsem prošel mnoha dalšími muzikály (např. Excalibur, Robin Hood. Mauglí atd.). V roce 2006 odstartoval projekt divadla RockOpera Praha, díky němuž jsem se dostal do rockového prostředí, které mě vždy velmi přitahovalo. V tomto projektu od té doby stále zpívám – nyní již celkem v jedenácti operách (např. Antigona, Oidipus, Faust, Anna Karenina, Vymítač atd.).

|  zpěvák   |   herec   |   hudební skladatel   |   instrumentalista   |   pedagog  |

|  mimo to se zabývám také psaním textů a scénářů, režií, výtvarným uměním a návrhy kostýmů, rekvizit a nábytku  |

Mám tři syny a kromě své práce se zajímám o mnoho dalších věcí – pochopitelně o všechny druhy umění, ale také o přírodu a vesmír – které jsou, podle mého názoru, uměním nejvyšším. Mám rád turistiku, jezdím na koloběžce, jsem milovník saunování a dobrého jídla. Jsem rodák z Prahy a hrdý Čech. Hodně čtu knihy a články všeho druhu – hlavně o přírodě, historii, filozofii, pedagogice, ale také sci-fi, fantasy a klasické romány. Zajímá mě také technika a to jak nejmodernější technologie, tak technika historická – třeba automobiloví veteráni a precizně zpracované stroje a přístroje schopné fungovat desítky až stovky let.

Osmnáct let intenzivní práce na více než dvaceti hudebně-dramatických představeních mě přimělo, abych se opět pustil do kompozice rozsáhlejšího díla a tak vzniklo několik muzikálů a oper, z nichž část jsem realizoval v komorním provedení a v prosinci 2018 měl ve Slezském divadle premiéru můj pohádkový muzikál pro děti O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. V současné době dokončuji práci na dvou dalších představeních.

Důležitou roli v mém životě má rovněž pedagogická činnost, které se věnuji již od prvního ročníku konzervatoře. Jako student jsem vyučoval tři roky na ZUŠ a zprvu jsem této práci nepřikládal velkou váhu. Chtěl jsem si prostě něco přivydělat. Nicméně postupem času jsem zjistil jak obtížná je to práce a na kolika různých úrovních lze provádět. Dospěl jsem k tomu, že zřejmě mám pro tuto práci určité předpoklady a zároveň k prozření, že učitel se musí učit ještě daleko intenzivněji, než žák, pokud chce být skutečným učitelem a ne pouze úředníkem, který vyplňuje kolonky v třídní knize. V dalších letech jsem pokračoval v učitelské práci hlavně soukromě, protože na nějaký úvazek ve škole jsem v té době neměl čas. Přesto to bylo cenné období. Od svých žáků jsem se toho mnoho naučil a snad se mi podařilo předat také něco jim. Rovněž mě to donutilo udržovat si techniku a pravidelně hrát na klavír, což bylo velmi dobře.

V roce 2010 jsem byl požádán, abych nastoupil jako profesor sólového zpěvu a interpretace na Mezinárodní konzervatoři Praha a já jsem tuto nabídku přijal. Přes svá specifika je to konzervatoř jako kterákoliv jiná a já jsem zde působil celých 7 let, takže se mi podařilo některé své studenty dovést od prvního ročníku až k absolutoriu, což bylo velmi uspokojující. V roce 2016 jsem začal pracovat jako učitel klavíru a muzikálového herectví v ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích. Potkal jsem tam úžasné děti, rodiče a kolegy a práce s nimi mě velice těší. Zároveň pracuji jako lektor zpěvu a hry na hudební nástroje na Rockové akademii Praha.

Mým heslem je, že člověk se má stále učit něco nového a v tom, co již ovládá se průBěžně zdokonalovat.

|  zpěvák   |   herec   |   hudební skladatel   |   instrumentalista   |   pedagog  |

|  mimo to se zabývám také psaním textů a scénářů  |  režií  | výtvarným uměním a návrhy kostýmů, rekvizit a nábytku  |

Hudba a divadlo mě fascinovaly od nejútlejšího dětství a díky tomu jsem jim zasvětil celý svůj život.
V LŠU jsem se naučil hrát na zobcové flétny a na hoboj, který mě pak dlouho provázel.
Ve dvanácti letech jsem dostal od pratetičky starožitné pianino a od té doby snad neminul den, kdy bych si na něj aspoň chvíli nezahrál. Zároveň jsem se začal učit také na kytaru, protože mě velmi inspirovali v té době zakázaní písničkáři – zejména Karel Kryl. S kytarou a klavírem přišly také pokusy napsat nějakou píseň vlastní, zprvu pochopitelně pokusy dosti úsměvné.

Již v patnácti jsem však začal vystupovat s kapelou jako hobojista a zpěvák a v té době jsem, bohatší o zkušenost hry v souboru, napsal i první skutečné skladby – zprvu hlavně drobná preludia pro hoboj. Ve svobodné atmosféře doby po změně režimu jsem s touto kapelou projel řadu míst v Čechách i v Evropě – hlavně v Německu, ve Francii a v Itálii. Často jsme hráli i na ulici a to byla velmi dobrá škola, která mi přinesla mnoho neocenitelných zkušeností do mého dalšího muzikantského života. Ověřil jsem si, jak lidé reagují na nejrůznější způsoby projevu a naučil jsem se bojovat s trémou. Také jsem začal poměrně dost zpívat a měl jsem úspěch. Po ukončení gymnázia jsem byl proto všemi povzbuzován, abych se věnoval právě zpěvu a tak jsem nastoupil v roce 1993 na Pražskou konzervatoř a zároveň založil vlastní hudební skupinu Cormalen, která fungovala téměř 12 let a pro kterou jsem napsal kolem stovky skladeb. Během mnoha veřejných vystoupení se mi potvrdilo, že moje hudba se může líbit a že skládání má smysl. Velký vliv na mě měli také spolužáci skladatelé, díky nimž jsem se seznámil s Angelo Michajlovem, který v té době vyučoval na konzervatoři skladbu. Přihlásil jsem se tedy na zkoušky na skladbu a začal studovat dva obory zároveň. Chrlil jsem tehdy jednu kompozici za druhou, jeden text za druhým, ale zároveň jsem si začal uvědomovat, jak obtížné skladatelské řemeslo je. Jako zpěvák jsem se celkem bez problémů uživil, ale prodat byť jen jedinou skladbičku se ukázalo překvapivě obtížné. Začal jsem tedy psát hlavně sám pro sebe a pro svou kapelu. Po jejím rozpadu v roce 2005 jsem pokračoval v této práci se skupinou Jagabab, se kterou hraji dodnes a jsem jejím kapelníkem. Zabýváme se středověkou a renesanční hudbou, folklórem a samozřejmě také vlastní tvorbou.

V roce 2000 jsem poprvé nastoupil jako sólový zpěvák do muzikálu (do Johanky z Arku, která se kromě dvou tříletých přestávek hraje dodnes). Od té doby jsem prošel mnoha dalšími muzikály (např. Excalibur, Robin Hood. Mauglí atd.). V roce 2006 odstartoval projekt divadla RockOpera Praha, díky němuž jsem se dostal do rockového prostředí, které mě vždy velmi přitahovalo. V tomto projektu od té doby stále zpívám – nyní již celkem v jedenácti operách (např. Antigona, Oidipus, Faust, Anna Karenina, Vymítač atd.).

Mám tři syny a kromě své práce se zajímám o mnoho dalších věcí – pochopitelně o všechny druhy umění, ale také o přírodu a vesmír – které jsou, podle mého názoru, uměním nejvyšším. Mám rád turistiku, jezdím na koloběžce, jsem milovník saunování a dobrého jídla. Jsem rodák z Prahy a hrdý Čech. Hodně čtu knihy a články všeho druhu – hlavně o přírodě, historii, filozofii, pedagogice, ale také sci-fi, fantasy a klasické romány. Zajímá mě také technika a to jak nejmodernější technologie, tak technika historická – třeba automobiloví veteráni a precizně zpracované stroje a přístroje schopné fungovat desítky až stovky let.

Osmnáct let intenzivní práce na více než dvaceti hudebně-dramatických představeních mě přimělo, abych se opět pustil do kompozice rozsáhlejšího díla a tak vzniklo několik muzikálů a oper, z nichž část jsem realizoval v komorním provedení a v prosinci 2018 měl ve Slezském divadle premiéru můj pohádkový muzikál pro děti O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. V současné době dokončuji práci na dvou dalších představeních.

Důležitou roli v mém životě má rovněž pedagogická činnost, které se věnuji již od prvního ročníku konzervatoře. Jako student jsem vyučoval tři roky na ZUŠ a zprvu jsem této práci nepřikládal velkou váhu. Chtěl jsem si prostě něco přivydělat. Nicméně postupem času jsem zjistil jak obtížná je to práce a na kolika různých úrovních lze provádět. Dospěl jsem k tomu, že zřejmě mám pro tuto práci určité předpoklady a zároveň k prozření, že učitel se musí učit ještě daleko intenzivněji, než žák, pokud chce být skutečným učitelem a ne pouze úředníkem, který vyplňuje kolonky v třídní knize. V dalších letech jsem pokračoval v učitelské práci hlavně soukromě, protože na nějaký úvazek ve škole jsem v té době neměl čas. Přesto to bylo cenné období. Od svých žáků jsem se toho mnoho naučil a snad se mi podařilo předat také něco jim. Rovněž mě to donutilo udržovat si techniku a pravidelně hrát na klavír, což bylo velmi dobře.

V roce 2010 jsem byl požádán, abych nastoupil jako profesor sólového zpěvu a interpretace na Mezinárodní konzervatoři Praha a já jsem tuto nabídku přijal. Přes svá specifika je to konzervatoř jako kterákoliv jiná a já jsem zde působil celých 7 let, takže se mi podařilo některé své studenty dovést od prvního ročníku až k absolutoriu, což bylo velmi uspokojující. V roce 2016 jsem začal pracovat jako učitel klavíru a muzikálového herectví v ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích. Potkal jsem tam úžasné děti, rodiče a kolegy a práce s nimi mě velice těší. Zároveň pracuji jako lektor zpěvu a hry na hudební nástroje na Rockové akademii Praha.

Mým heslem je, že člověk se má stále učit něco nového a v tom, co již ovládá se průBěžně zdokonalovat.